U bent hier : morfologie van de lokale politie
Morfologie van de lokale politie
doelstellingen | activiteiten | wettelijke basis | publicaties | contact
doelstellingen
 • Het aanbieden van een betrouwbare jaarfoto van het nieuwe lokale politielandschap aan de politiële, bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten met de politiezones als basis.
  Op die manier wordt binnen de federale politie een referentiekader van informatie over de lokale politie gecreëerd.
 
 • Het verschaffen van gegevens en de bijhorende analyse aan de eenheden van de federale en lokale politie, aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en aan de publieke instellingen.
activiteiten
Maken van analyses | Publiceren | Types van analyses
wettelijke basis
Omzendbrief PLP 30 van 9 januari 2003
publicaties
Syntheserapport 2002-12-31 :
 • De morfologische gegevens van 31 december 2002 (2002-12-31) gebundeld in een syntheserapport, geïllustreerd met tabellen, grafieken en kaarten.
 • Het rapport geeft een overzicht van het personeelsbestand, de middelen en de specialisaties, aanwezig bij de lokale politie.
 • Er wordt bovendien nagegaan in welke mate de politiezones voldoen aan de minimale normen betreffende de basisfunctionaliteiten.
 • De informatie wordt enerzijds vanuit geografisch oogpunt, met aandacht voor het nationaal, gewestelijk, provinciaal en zonaal niveau en anderzijds vanuit de typologische indeling - dit is de mate van verstedelijking van de politiezones - aangeboden.
Syntheserapport 2008-12-31 :
 • Het syntheserapport 2008 bundelt morfologische gegevens van 31-12-2002 tot en met 31-12-2008.
 • Het rapport bevat gegevens en analyses, alsook grafische overzichten, van het personeelsbestand aanwezig bij de lokale politiediensten.
 • De informatie wordt enerzijds vanuit een nationaal en provinciaal oogpunt, per kader alsook per typologische indeling aangeboden.
Morfologische gegevens 2002-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2002
Morfologische gegevens 2003-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2003
Morfologische gegevens 2004-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2004
Morfologische gegevens 2005-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2005
Morfologische gegevens 2006-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2006
Morfologische gegevens 2007-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2007
Morfologische gegevens 2008-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2008
Morfologische gegevens 2009-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2009
Morfologische gegevens 2010-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2010
Morfologische gegevens 2011-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2011
Morfologische gegevens 2012-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2012
Morfologische gegevens 2013-12-31 : lijst van de beschikbare deelrapporten voor het jaar 2013

Handleiding 2014

 

: handleiding met instructies over het gebruik van de morfologische vragenlijst 2014 (Excelbestand) en toelichting om op de juiste manier op de vragen te antwoorden
(met bijkomstig hoofdstuk over het lokale gerechtelijke pijler)
.
Morfologische vragenlijst 2014 : vragenlijst, gestuurd naar de politiezones in 2015 (referentiedatum: 2014-12-31)
Politiejournaal Mei 2006 : De morfologie van de politie - Deel 1: wat en hoe?
Politiejournaal September 2006 : De morfologie van de politie - Deel 2: personeelseffectieven
Politiejournaal Oktober 2006 : De morfologie van de politie - Deel 3: materiële middelen
Politiejournaal Januari 2007 : De morfologie van de politie - Deel 4: personeel
contact
Per E-mail : mieke.louwage@police.belgium.eu
Via Teamware : Mieke LOUWAGE
Per telefoon : 02 642 78 54
Per fax : 02 642 61 07

top | back